Ga naar de inhoud
Nationale Hoge Raad Personen met een Handicap

Plenaire vergadering van 21-09-2015

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) hield zijn maandelijkse plenaire vergadering op 21 september 2015.

De plenaire vergadering bracht advies uit over de volgende zaken:

Een advies op verzoek van de Staatssecretaris voor personen met een handicap over het algemeen parkeerbeleid.

 

Een advies op verzoek van de Minister van mobiliteit en de Staatssecretaris voor personen met een handicap, over het tarief op de trein tijdens de reis.

 

Een advies op verzoek van de Staatssecretaris voor personen met een handicap over het sociaal tarief voor internet en vaste en mobiele telefonie.

 

Een advies op verzoek van de Minister van justitie over de uitwerking van een koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 492/5 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Een advies op verzoek van de Vlaamse Regering over het ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering over een wijziging van het koninklijk besluit van 5 maart 1990 inzake de toekenning van hulp voor bejaarden, in verband met de aanpassing van de inkomensgrenzen.

 

Een advies op verzoek van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap over het ontwerpbesluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap over een wijziging van het koninklijk besluit van 5 maart 1990 inzake de toekenning van hulp voor bejaarden, in verband met de aanpassing van de inkomensgrenzen.

 

Een advies op verzoek van de NMBS over het voorstel om de reserveringstermijn voor assistentie te verkorten in 18 stations.

 
 .

De NHRPH luisterde ook naar een uiteenzetting van:

  • De heer Jean-Marc HELSON, Architect bij de Regie der gebouwen, over de toegankelijkheid van de federale gebouwen voor personen met beperkte mobiliteit,
  • De heer André GUBBELS, Directeur-generaal van de DG PH over de ontwikkeling van het Handicare-project.
 .

Contact :

 .