Ga naar de inhoud
Nationale Hoge Raad Personen met een Handicap

Positienota inkomen

De NHRPH keurde een standpuntennota goed betreffende “Specifieke financiële voorzieningen voor personen met een handicap” en een andere over “sociale rechten en handicap”.