Ga naar de inhoud
Nationale Hoge Raad Personen met een Handicap

Mantelzorgers

Een werkgroep van de NHRPH heeft het mantelzorgstatuut geconcretiseerd met de hulp van Aidants proches asbl en Steunpunt Mantelzorg. De NHRPH heeft in kaart gebracht welke begeleidings- en sociale beschermingsmaatregelen nodig zijn opdat mantelzorgers hun ondersteunende taken waardig kunnen uitvoeren.