Ga naar de inhoud
Nationale Hoge Raad Personen met een Handicap

Kinderbijslag

Voor kinderen is de realiteit van een handicap vaak erg zwaar. Bovendien durven de kosten dan ook nog serieus oplopen. Hiervoor voorziet de wetgever financiële tussenkomsten op het vlak van de kinderbijslag.  Er zijn twee mogelijke situaties:

  • ofwel gaat het om een kind met een handicap
  • ofwel gaat het om een kind waarvan een of beide ouders een handicap hebben
 

Concreet:

Kind met een handicap

Personen jonger dan 21 kunnen niet genieten van een inkomensvervangende of integratietegemoetkoming. Ze kunnen wel een toeslag op de kinderbijslag (bijkomende kinderbijslag) voor kinderen met een aandoening of handicap krijgen.

Kind van ouder(s) met een handicap

Personen jonger dan 21 jaar kunnen een bijkomende kinderbijslag krijgen als hun ouder(s) geen enkele beroepsactiviteit uitoefenen en een inkomensvervangende tegemoetkoming of een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden ontvangen of een integratietegemoetkoming genieten die overeenstemt met een vermindering van zelfredzaamheid  van minstens 9 punten.

De toekenningsvoorwaarden vindt u in volgende onlinebrochure:

Meer informatie kunt u ook verkrijgen op de website van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW):

 

Wat verlangt de NHRPH op het vlak van de bijkomende kinderbijslag?

Tijdens de vorige legislatuur zijn er verhogingen op de toegekende bedragen ingevoerd. De NHRPH vraagt dat er zo snel mogelijk werk gemaakt wordt van een volledige evaluatie van het stelsel van de bijkomende kinderbijslag. Op grond van de resultaten van die evaluatie moeten er - indien nodig - aanpassingen aan de wetgeving gebeuren.

 .