Ga naar de inhoud
Nationale Hoge Raad Personen met een Handicap

Activaplan (win-win)

Ook voor personen met een handicap

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) vraagt aandacht voor een tewerkstellingsmaatregel die nog te weinig gekend is, namelijk het Activaplan van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). Ook personen met een handicap komen hiervoor in aanmerking.

Tussenkomst van de RVA

De RVA heeft in 2010 het Activaplan ingevoerd om langdurig werkzoekenden te (re)activeren in het normale arbeidscircuit. De RVA betaalt dan gedurende een bepaalde periode een deel van het nettoloon aan de werknemer via de uitbetalingsinstelling van die werknemer. Dit gedeelte wordt de werkuitkering genoemd. Het gaat om een maandelijks bedrag van €500 per maand voor een voltijdse werknemer. De werkgevers van hun kant kunnen via Activa aan interessante voorwaarden mensen in dienst nemen.

Voorwaarden

Of een werknemer voldoet aan de voorwaarden van het plan ACTIVA, zal blijken uit een werkkaart die het werkloosheidsbureau van de RVA geeft dat bevoegd is voor de woonplaats van de werknemer.

Meer info over de voorwaarden, de voordelen, enz. die sinds 01/01/2012 gelden vindt u op de website van de RVA.

 .